Blog

Technologia LED

Diody LED wyróżniają się długim okresem eksploatacji w stosunku do pozostałych źródeł. Użyteczny czas życia to czas określający pracę diody LED, po którym jej jasność obniży się do 90% wartości początkowej to około 50000 godzin.  Oświetlenie ma znaczenie – jak zapewnić bezpieczeństwo w magazynach?


 

Firma SosCar  zajmuje się dostarczaniu klientom niezawodnych, optymalnych pod względem technicznym i ekonomicznym, kompleksowych rozwiązań oświetleniowych , pomagających w podnoszeniu jakości życia. Uznając nowoczesne oświetlenie sztuczne za istotny czynnik rozwoju cywilizacyjnego, pragniemy być źródłem praktycznych i ekonomicznych rozwiązań sprzętu oświetleniowego na najwyższym poziomie dostępnej współcześnie techniki, przy zachowaniu powszechnie akceptowalnego stosunku ceny do jakości. Zajmujemy  się wymianą tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED. Wymiana dotyczy oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego jak również oświetlenia przemysłowego jak również ulicznego i parkingowego. Oferujemy bezpłatny audyt,  pomiary i doradztwo techniczne. Bogata oferta firmy pozwala znaleźć energooszczędne rozwiązania oświetleń dla każdego klienta.

 

Oświetlenie ma znaczenie – jak zapewnić bezpieczeństwo w magazynach?

 

Oświetlenie niewłaściwie dostosowane do specyfiki pracy i ograniczona
widoczność to jedna z najczęstszych, poza czynnikiem ludzkim, przyczyna
wypadków w branży logistycznej i transportowej. Ryzyko to możemy zmniejszyć poprzez opracowanie dobrego projektu oświetlenia i zastosowanie skutecznych rozwiązań. Wpłyniemy tym samym na poprawę komfortu codziennej pracy.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, tylko w pierwszym półroczu 2012 roku
liczba wypadków odnotowanych w obszarze transportu i gospodarki magazynowej wyniosła blisko trzy tysiące, z czego aż 25 ze skutkiem śmiertelnym. Okazuje się, że najczęstszym źródłem urazu są maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia oraz magazynowania. Wózki widłowe, które są podstawowym narzędziem logistyki wewnętrznej, mogą być przyczyną bardzo groźnych wypadków, w razie niezachowania należytej ostrożności i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dlatego tak istotna jest właściwa organizacja i nadzór pracy, a także stworzenie zatrudnionym odpowiedniej widoczności w trakcie wykonywanych codziennych czynności. W trosce o bezpieczeństwo pracowników magazyn powinien być starannie oświetlony z zachowaniem wymaganych poziomów natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej, regulowanych przez normy PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie”.

Różne wnętrza, różne światło

Zgodnie z §26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
(26 września 1997 r.) dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarówno oświetlenie naturalne, jak i sztuczne powinno być odpowiednio dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa. Oprócz spełnienia obowiązujących norm dotyczących natężenia oświetlenia, dobry projekt uwzględnia dobranie i użycie sprawdzonych rozwiązań do konkretnych wnętrz i charakteru wykonywanej w nich pracy. Niezbędnym jest też zwrócenie uwagi na kilka istotnych aspektów, które pozwolą ograniczyć lub wyeliminować wypadki np. z udziałem wózków widłowych.

W takim przypadku ważną kwestią jest rozkład luminacji, olśnienie, migotanie,
kierunkowość światła, oddawanie barw (Ra) i wygląd barwy światła. Operatorzy
powinni mieć nieograniczone pole widzenia, a pracownicy pełną świadomość
zbliżającego się pojazdu z dużym załadunkiem.

Najpopularniejsze rozwiązania

Dobór rozwiązań oświetleniowych zależy od rodzaju magazynu. Możemy wyróżnić m.in. magazyny: przy pomieszczeniach biurowych, w podziemiach budynków, wolnostojące (których wysokość zwykle nie przekracza 4,0 metrów), wiaty i magazynowe o wysokości 3,0-7,0 metrów oraz magazyny wysokiego składowania o wysokości przekraczającej 8,0 metrów.

W mniejszych halach i magazynach najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem są oprawy dla świetlówki liniowej T5. Bardziej przestronne wnętrza potrzebują natomiast zróżnicowanego oświetlenia: świetlówkowego np. linie świetlne w części wysokiego składowania (pomiędzy regałami) oraz opraw typu high bay na lampy wyładowcze lub LED w części bez zaregałowania w strefie dostaw, przeładunku. Przy oświetlaniu pomieszczeń w strefie wysokiego składowania stosuje się oprawy w liniach świetlnych o wąskim rozsyle światłości. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę obowiązujące normy.
Na płaszczyznach roboczych, w których przebywają ludzie, natężenie oświetlenia powinno wynosić nie mniej niż 200 lx. W zależności od potrzeb można je zwiększyć lub zmniejszyć o jeden stopień wzgledem poziomu minimalnie dopuszczalnego w przypadku, gdy występują ku temu dodatkowe przesłanki. Przykładowo, zwiększenie poziomu natężenia oświetlenia może zapewnić większą wygodę widzenia, szczególnie jeśli większość pracowników przekroczyła 40. rok życia. Taki zapis istniał w poprzednio obowiązującej normie oświetleniowej i nie został bezpośrednio uwzględniony w obecnie stosowanej. Natomiast dobra praktyka projektowa i znajomość techniki świetlnej pozwala uwzględniać wszelkie odstępstwa od normy, tak by zachować poprawną wygodę widzenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić również na wskaźnik oddawania barw (Ra), ponieważ wygląd określonego przedmiotu może ulegać zmianom w warunkach oświetlania różnymi typami źródeł światła. Aby usprawnić pracę i zapewnić właściwe odwzorowanie kolorów, oprawy powinny mieć wskaźnik nie mniejszy niż Ra 80. U większości renomowanych producentów, stosowane źródła światła posiadają już dobry wskaźnik oddawania barw. Dzięki temu przedmioty i załadunek prezentują się w swojej naturalnej kolorystyce.
Ważna jest też temperatura barwowa źródeł światła, która powinna zwiększać się wraz z ze wzrostem natężenia oświetlenia.

Oświetlenie ma znaczenie – jak zapewnić bezpieczeństwo w magazynach?
Magazyn w dobrym świetle

Projektując oświetlenie magazynowe, warto rozważyć zamocowanie opraw w postaci linii szybkiego montażu. Można je wówczas montować w szynach nośnych, w które wpina się wkład oświetleniowy (układ zasilający wraz z oprawkami do źródła światła i odpowiednim odbłyśnikiem jeśli jest taka potrzeba). Bardzo efektywnym rozwiązaniem jest system linii świetlnych z wąskim bądź szerokim rozsyłem światłości w zależności od wysokości montażu (dostępne dla świetlówek T5 oraz LED). Takie rozwiązanie pozwala na dobre oświetlenie bocznej powierzchni regałów, poprawia widoczność napisów i tablic, a także ułatwia pobieranie palet z załadunkiem. Odpowiednio dobrane elementy optyczne oprawy (np. odbłyśnik, raster bądź inna przesłona źródła światła) ograniczają luminację i jaskrawość źródeł światła, które powodują olśnienie. Wśród określonych wymagań dla magazynów podana jest wartość UGR, wskaźnika oceny olśnienia spowodowanego przez zastosowane w pomieszczeniu oprawy oświetleniowe przy przyjętym rozmieszczeniu, którą należy uwzględnić na etapie wykonywania projektu. Już na etapie projektowania oświetlenia należy uwzględnić warunki panujące w danym wnętrzu (np. regały wysokiego składowania) Jeśli podczas prac projektowych docelowe usytuowanie regałów w pomieszczeniu nie zostało
precyzyjnie określone, oprawy powinno się montować możliwie wysoko, aby uzyskać równomierne natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej. Należy o tym uprzedzić klienta, który zazwyczaj nie posiada wiedzy o tym, jak zmienią się warunki oświetleniowe po wstawieniu regałów do wnętrza oświetlonego w sposób ogólny. Warto też zastosować podział na poszczególne obwody elektryczne. Dzięki temu, szafa sterownicza umożliwi zarządzanie systemem w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy na poszczególnych stanowiskach oraz oszczędzać energię, poprzez wyłączenie oprawy w nieużywanych sektorach.
Najkorzystniejsze jest stosowanie systemów sterowania oświetleniem, które w zależności od światła dziennego (coraz częściej projektowane są świetliki w dachach) oraz obecności personelu steruje oświetleniem w wybranych strefach.

Szczelność i konserwacja

Na etapie projektowania należy rozważyć, czy oprawy powinny mieć podwyższony poziom szczelności (IP), tak aby zanieczyszczenia powstałe w wyniku pracy nie przedostawały się do środka. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy oprawy narażone są na osadzanie się spalin, nadmierne zapylenie oraz zakurzenie. Dlatego często stosuje się oprawy z dyfuzorami w celu ochrony m.in. przed strugami wody. Dzięki temu, podczas systematycznej konserwacji można je szybko i w prosty sposób wyczyścić z zewnątrz.
Jak skutecznie oświetlić przestrzeń magazynową?

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednich odbłyśników dostępnych do tzw. linii świetlnych szybkiego montażu, wąskoświecących w przestrzeniach między regałami, gdy są one wysokie oraz szerokoświecących w części ogólnej magazynu lub przy niższych wysokościach, które gwarantują odpowiednie dostosowanie do wnętrza magazynu i tym samym optymalną jakość oświetlenia.

Korzyści z inwestycji

Bezpieczeństwo w magazynie daje wymierne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim wpływa na zmniejszenie ryzyka narażenia zdrowia pracowników oraz ograniczenie strat finansowych związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia. Dlatego istotne jest zainwestowanie w odpowiednio zaprojektowane i wykonane oświetlenie, które zredukuje liczbę niebezpieczeństw w magazynie. Niejednokrotnie pozwoli też na oszczędność energii spowodowaną wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych.

Oświetlenie szkolnych obiektów sportowych

Rekreacyjne uprawianie sportu jest nie tylko zdrowe ale także kształtuje charakter młodych ludzi, oraz sprawia ogromną przyjemność. By móc się cieszyć sportem, oprócz świetnych wyników należy zapewnić bardzo dobre warunki do jego uprawiania. Promocja sportu odbywa się nie tylko poprzez rozwój obiektów typu Orlik, ale również w typowych przyszkolnych salach i halach sportowych, gdzie w ciągu dnia odbywają się zajęcia sportowe dla dzieci, a wieczorami chętnie korzystają z nich ludzie chcący się zrelaksować po pracy.

Oświetlenie sali sportowej, wymagane parametry

Oświetlenie przyszkolnych sal sportowych i gimnastycznych powinno zapewnić odpowiednie warunki do uprawiania określonych dyscyplin sportu. Co jest istotne w przypadku takiego oświetlenia?
Przede wszystkim światło w takiej przestrzeni musi pozwalać na łatwe określenie kształtu, koloru, odległości i ruchu dla graczy jak również osób obserwujących. Odpowiedni poziom natężenia, jak najlepsza równomierność oświetlenia i brak olśnienia będą tutaj decydującymi czynnikami. Dodatkowo istotny jest kolor światła i współczynnik oddawania barwy.

Natężenie oświetlenia – to naturalnie podstawowy parametr w przypadku oświetlenia sal sportowych. W naszym zastosowaniu (brak konieczności transmisji telewizyjnej) mamy do czynienia tylko z natężeniem oświetlenia w płaszczyźnie horyzontalnej, czyli na płaszczyźnie boiska.
Równomierność oświetlenia – to w uproszczeniu parametr porównujący miejsca o najmniejszej jasności z miejscami, w których ta jasność jest największa. Ewentualnie podający relację między wartością najmniejszą a wartością średnią natężenia oświetlenia lub luminancji.
Efektywność świetlna – jest to informacja, jaką sprawność posiada źródło światła lub oprawa oświetleniowa, czyli ile Lumenów z jednego dostarczonego Wata energii jest w stanie wyemitować.
Współczynnik oddawania barw Ra – mówi, o jakości światła, ideał to słońce, dla którego wartość ta wynosi 100.
Temperatura barwowa – to czynnik mówiący o wrażeniu barwnym. W oświetleniu obiektów rekreacyjnych zalecana jest barwa 4000 K. W przypadku transmisji telewizyjnej wymagana jest wyższa temperatura barwowa ok. 5500-5600 K.
Siatka pomiarowa – jest to wirtualny obszar obejmujący pole gry jak i bezpośrednie sąsiedztwo. Gęstość i rozmiar siatki zależy od rodzaju dyscypliny sportowej.
Olśnienie – jest to wrażenie powodowane przez dużą luminancję, jasność źródła światła lub oprawy, wywołujące dyskomfort wizualny. W przypadku oświetlenia sportowego bardzo duże znaczenie będzie miało rozmieszczenie opraw poza polem widzenia graczy lub opraw o stosunkowo małej luminancji.
Strumień świetlny oprawy – jest informacją mówiącą o ilości światła, wyrażana w lumenach.

Wymagania oświetleniowe

W przypadku wymagań oświetleniowych możemy wyróżnić kilka kategorii w zależności od charakteru rozgrywek, który wynika z poziomu współzawodnictwa. Rozgrywki na poziomie międzynarodowym i ogólnopolskim, rozgrywki makroregionowe, lokalne, treningowe i rekreacyjne. Dwie pierwsze kategorie ze względu na indywidualne podejście do rozwiązań w naszym przypadku pominiemy, a zajmiemy się rozgrywkami tylko 4 niższych poziomów współzawodnictwa.

Zgodnie z wymogami normy PN EN 12193 dodatkowo stosuje się trzy klasy oświetleniowe. I tak klasa I – to rozgrywki na poziomie międzynarodowym i krajowym, przy dużej ilości obserwatorów, często dużej odległości od obserwowanego pola gry. Wymagające stworzenia bardzo dobrych warunków oświetleniowych.

Klasa II - rozgrywki średniego szczebla, wymagające stworzenia dobrych warunków oświetleniowych.
Klasa III – to rozrywki niskiego szczebla, treningi, rekreacyjne wykorzystanie obiektu. Wymagające zapewnienia oświetlenia na poziomie wystarczającym, podstawowym.

Sposób oświetlenia

Większość przyszkolnych sal sportowych jest multifunkcyjna. Oznacza to, że odbywają się tam rozgrywki, treningi, zawody w różnych dyscyplinach sportowych. Powoduje to, że dobór oświetlenia dla takiego obiektu musi sprostać wielu wymaganiom. Sama hala również powinna być odpowiednio przygotowana, poprzez jasne wykończenie ścian, sufitu jak również podłogi. Dzięki temu równomierność oświetlenia będzie większa, polepszy to efektywność oświetlenia przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu obserwacji.
W obiektach zamkniętych wymagania oświetlenia są podzielone na dwa obszary. Pierwszy dotyczy poziomego oświetlenia (natężenie oświetlenia) dla głównego pola gry oznaczanego jako PA, drugi obszar to wymagania dla całkowitego pola gry oznaczanego jako TA.

Oświetlenie dla hal sportowych wysokich, powyżej 6 m, może być realizowane za pomocą oświetlenia oprawami Led jak również oprawami świetlówkowymi.

Jako pierwszy przykład rozważymy oświetlenia obiektu sportowego dla III klasy rozgrywkowej o całkowitych wymiarach 45 m x 24 m i multifunkcyjnym przeznaczeniu z polem gry 20×40 m o wysokości 9 m. Zastosowane oprawy wyposażone są w źródła Ledowe o dobrym współczynniku oddawania barw, mają bardzo wysoka sprawność >80% przy optymalnym asymetrycznym rozsyle pozwalającym na uzyskanie dużej równomierności bez światła przeszkadzającego i wywoływania efektu olśnienia