Kategoria

Oferta finansowana wymiany oświetlenia na LED

Model WYNAJMU  lub model ESCO. Modernizacja tradycyjnego  oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i ulicznego na nowoczesne oświetlenie w technologii LED (możliwość radiowego sterowania oświetleniem miejskim). Realizacja  modernizacji przy zachowaniu obecnie ponoszonych przez użytkownika  kosztów oświetlenia klatek schodowych, wind, piwnic, dróg, chodników, placów, parkingów itd.

Uprzejmie informujemy, że projekt ustawy o efektywności energetycznej, mający na celu implementację Dyrektywy WE z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, przewiduje nałożenie obowiązku zwiększenia oszczędności płynących z wykorzystania energii elektrycznej.
W związku z powyższym chcieli byśmy zaprezentować Państwu profil naszej firmy oraz produkty, dzięki którym osiągnięcie powyższego celu staje się możliwe.
Firma SOSCAR oferuje nowoczesne rozwiązania w dziedzinie oświetlenia LED, oraz związanych z tym technologii. Bogata oferta firmy pozwala znaleźć energooszczędne rozwiązania oświetleniowe dla każdego klienta.
Proponowane rozwiązania opierają się na nowatorskiej metodzie w modelu ESCO. Polegają one na beznakładowej ze strony klienta, wymianie istniejących źródeł oświetlenia na energooszczędne lampy LED.

Opcja nr 1 świadczenie usługi oświetlenia

Umowa świadczenia usługi oświetlenia  na terenie zleceniodawcy zawarta między zleceniodawcą  a firmą Soscar.

Wykonawca umowy  na własny koszt wymienia wszystkie lampy oświetlenia w zleconym obiekcie. Instaluje własne lampy LED i przez okres trwania umowy lampy LED są  własnością firmy Soscar. Po okresie umowy zleceniodawca odkupuje lampy LED od wykonawcy po symbolicznej cenie 1 PLN za sztukę.

Przez okres trwania umowy zleceniodawca zobowiązuje się płacić stałą opłatę miesięczną ustaloną między stronami. Stała opłata odpowiada rzeczywistemu kosztowi oświetlenia obiektu – wypadkowa ilości lamp, mocy lamp i pełnej stawki za energie elektryczną. Nie jest ani wyższa ani niższa niż aktualnie ponoszone koszty na energie elektryczną zużywaną do oświetlenia obiektu.

Opłata stała może się zmieniać w wyniku:

  • Zmiany cen za energie elektryczną
  • Zwiększenia ilości lamp (opłata stała rośnie o ustalony w umowie wyliczony współczynnik, nowe lampy dostarczane są przez Soscar i włączane w umowę)
  • Zmian podatku VAT
  • Innych zdarzeń ustalonych przez strony w umowie.

 

Umowa na finansowanie

W przypadku 100% finansowania modernizacji przez firmę Soscar proponowany okres umowy to od 4 do 8 lat (czas potrzebny na amortyzacje kosztu założonych lamp LED i uzyskania przez Firmę Soscar założonego zysku). Umowa może obejmować krótszy okres  jeśli np. zleceniodawca zainstaluje lampy na własny koszt. Zleceniodawca może też współfinansować modernizacje wraz ze firmą Soscar w takiej sytuacji okres umowy skraca się proporcjonalnie do wniesionego wkładu finansowego.

Proponowana stała opłata miesięczna przedstawiona zostaje po analizie rocznych wydatków gminy na energie elektryczną wykorzystaną do oświetlenia obiektu. Przedstawiona kwota jest rzeczywistym uśrednionym miesięcznym kosztem ponoszonym przez zleceniodawcę na oświetlenie obiektu w starej technologii.

W umowie ustalone zostają również warunki dodawania nowych lamp (inwestycje właściciela)

Firma Soscar w ramach umowy nie przejmuje świadczenia usługi konserwacji, która dalej wykonywana jest przez dotychczasowy podmiot. Z konserwacji wyłączone zostaje jedynie serwisowanie lamp, wymiana oraz dbałość o zachowanie standardu świetlnego.

Pozostałe obowiązki stron, warunki rozwiązania umowy i inne… określa umowa (wstępne propozycje zawarte w przedstawionym Projekcie Umowy – do ustaleń między stronami).

 

Realizacja umowy

Instalacja lamp odbywa się etapami ustalonymi w harmonogramie prac będącym załącznikiem do umowy. Koszt deinstalacji starych i założenia nowych lamp pokrywa firma Soscar. Zleceniodawca natomiast zobowiązuje się do składowania zdjętych opraw.

Firma Soscar  co miesiąc wystawia Zleceniodawcy fakturę na ustaloną  kwotę miesięczną usługi oświetlenia wynikającą z kalkulacji oszczędności wynikającej z wyliczeń z rachunków za identyczny okres w poprzednim roku i wskazań licznika założonego na obwód elektryczny oświetlenia.

Opcja nr 2  - zakup lamp przez inwestora

 Umowa świadczenia usługi oświetlenia obiektu jest propozycją bez kosztowej wymiany lamp. Jednakże potrzeba amortyzacji użyczonych lamp powoduje duże odsunięcie w czasie osiągnięcie drugiego obok jakości światła ważnego elementu modernizacji jakim jest oszczędność w zużyciu energii elektrycznej i co za tym idzie poważnym obniżeniu rachunków.

Modelem współpracy zapewniającym natychmiastowe osiągnięcie obu najważniejszych efektów zastosowania LED jest zakup lamp. W realizacjach już przeprowadzonych przez naszą firmę Soscar, w oparciu o zachowanie wymaganych standardów oświetlenia zalecamy następującą wymianę:

 

Lampy ze świetlówkami ≤ 40W zamiana na Lampę LED 18W

Lampy ze świetlówkami ≥ 80W zamiana na lampę LED 36W

Lampy ze standartowymi żarówkami żarowymi ≤60W zamiana na Lampę LED 8W do 13W

Lampy ze standartowymi żarówkami żarowymi ≤100W zamiana na Lampę LED 15,8W do 20W

Oszczędności wynikające z takiej zamiany są oczywiste i łatwe do policzenia. O to przykład najczęściej występującej zamiany lampy świetlówkowej 80W na LED 21,6W

Lampa ze świetlówkami ≥ 80W pobór roczny

0.080 kWh (moc z układem zasilania) x 12 ha (średnio rocznie godzin świecenia na dobę) x 365 dni x 0.32pln (średnia stawka energii) = 112,13 pln rocznie

Ledowa ≥ 21,6W pobór roczny:

0.0216 kWh x 12ha x 365dni x 0.32pln = 30,27 pln rocznie

Oszczędność roczna za energię przy jednej oprawie 81,86 pln

Wyliczenia powstały przy założeniu że dotychczasowa lampa świeciła się około 12 godzin dziennie. W przypadku gdy lampy świeciły się całą dobę a w nowej oprawie ledowej aktywujemy czujnik ruchu to wyliczenie wygląda następująco:

Lampa ze świetlówkami ≥ 80W pobór roczny

0.080 kWh x 24 ha (średnio rocznie godzin świecenia na dobę) x 365 dni x 0.32pln (średnia stawka energii) = 224,26 pln rocznie

Ledowa 21,6W pobór roczny:

0.0216 kWh x 6ha x 365dni x 0.32pln = 15,13 pln rocznie.

Oszczędności 209,13 zł rocznie!